Skip til hoved indholdet
    Hjem Bakkegården

Bakkegården

En mangfoldig kultur daginstitution

Som et være- og voksested for visdom, Mødested for meninger, Forum for færdigheder, Frirum for forundring, Legeplads for livsglæde, Byggeplads for begejstring og Kampplads for kærlighed og kreativitet.

Bakkegården er en integreret institution og hører under Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet. Vi er en stor og nyrenoveret institution, som danner rammen om et godt miljø for både børn, forældre og medarbejdere.

I Bakkegården er der en mangfoldighed af mange dejlige børn, som vi tilstræber at give de bedste rammer og pædagogiske muligheder, i forhold til børnenes læring og trivsel.

Vi er beliggende i et bogligområde med parcelhuse og socialt boligbyggeri. Vi har fantastiske omgivelser og er tæt på skov, sø og by. De fysiske rammer er gode og vi har meget plads, både inde og ude.

Læs mere om Bakkegården

Hvad kendetegner Bakkegården?
Vi er en mangfoldig kultur daginstitution. Vi lærer børnene at mestre livet. Vi har en høj faglighed, vi er imødekommende, rummelige, inkluderende og vi har respekt for barnets familie og tager vare på den.

Hvad udvikler Bakkegården på?
At vi får ny viden og dygtiggør os. At børnene får rum til fordybelse og glæde. At hverdagen sammen med børnene er ”stjernestunder”.

Normering:
Der er ansat faste primærpædagoger og faste pædagogmedhjælpere til hver gruppe. Desuden er der ansat faste medarbejdere som har specielle kompetencer i forhold til sprog, kreativitet, sansemotorik og meget mere.

I perioder med flere børn vil der tilsvarende blive ansat flere medarbejdere.

Bakkegården er tildelet ekstra økonomiske midler til børn med særlige behov. Disse midler bruges hovedsageligt til personalenormering.

Opstart i Bakkegårdens vuggestue:
Når jeres barn har fået tilbudt en plads i Bakkegårdens Vuggestue, vil I modtage et velkomstbrev via mail.

Vi vil tilbyde jer at komme på små planlagte besøg, en gang om ugen før opstart – vi kalder dem forbesøg.
Forbesøget vil have varighed af en halv time og tidspunktet vil I aftale med jeres barns primærpædagog.

Forbesøget er tænkt som en understøttelse af tilknytningsfase for jeres barn og jer - der er ikke tale om indkøring.
Formålet med disse besøg er, at I sammen med jeres barn får kendskab til personalet, de andre børn, de fysiske rammer, legetøj, lyde, dufte osv.
Denne form for forbesøg vil gøre tilknytningen til vuggestuen lettere for jeres barn, og I vil som forældre få et større indblik i vores hverdag.

Den dag jeres barn starter i Vuggestuen, vil vi tage en opstartssamtale, for at høre om jeres barn.
Det er en stor omvæltning for barnet og jer som familie, at starte i vuggestue. Derfor er det vigtigt, at vi har en god og konstruktiv dialog omkring indkøring af jeres barn.

Selvom I har været på forbesøg, så forventer vi, at mor/far er med de første dage i forbindelse med indkøring, og at jeres barn derefter langsomt vænnes til at være alene i vuggestuen. Det er derfor vigtigt, at jeres barn har korte dage i starten.

Vi prioriterer en daglig dialog med jer omkring barnets indkøring og trivsel i vuggestuen.
Derudover er I altid velkommen til at kontakte os i løbet af dagen, hvis I har behov for information om jeres barns velbefindende.
Børn spejler sig i jer som far og mor, og hvis du er glad og tryg ved vuggestuen, så smitter det af på dit barn og omvendt.
Vi håber derfor på et godt samarbejde med jer, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for jeres barn i vuggestuen.

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ændring i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse og ændring af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden.

Læs mere om udmeldelse og ændring af moduler

Fælles feriepasning og lukkedage

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i 4 distrikter på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Læs mere om fælles feriepasning og lukkedag

Vuggestuen
I vuggestuen er børnene opdelt efter alder. Børnegrupper har en fast base i de fysiske rum. I ugeplanerne for arbejdet med børnenes læring og trivsel og læreplaner, opdeles børnene efter behov og aktivitet.

Egon Egern
Vuggestuegruppe for børn mellem 15 mdr. og 3 år. Gruppen er normeret til 8- 15 børn.

Egon Egern - ungerne
Vuggestuegruppe for børn mellem 3 – 15 mdr. Gruppen er normeret til 6-10 børn.

Karla Kanin
Vuggestuegruppe for børn mellem 15 mdr. og 3 år. Gruppen er normeret til 8 – 12 børn.

Børnehaven
I børnehaven er børnene delt op i to grupper. Væksthuset for de yngste børn og Skovhuset for de ældste børn. Børnene opdeles endvidere i mindre grupper, alt efter aktivitet. Alle børn er tilknyttet en primærpædagogen, der har særligt fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. Pædagogikken er rettet mod børnenes behov, alder, kompetence og interesse.
Børnene har fokus på at være i sociale sammenhænge – få øje på hinanden og lære at være i fællesskaberne. Legen og det at skabe relationer har høj prioritet.
Kommende skolebørn kaldes ”Rokketænder”. Disse børn beskæftiger sig også med skolerelaterede opgaver, projekter og overgangen til skole.

Væksthuset
Børnehavegruppe for de yngste børn, ca. mellem 3 - 4,5 årige. Gruppen er normeret til 20-40 børn.

Skovhuset
Børnehavegruppe for de ældste børn, ca. fra 4,5 år. Gruppen er normeret til 20-40 børn.

Hvem er vi?
En gruppe frivillige forældre, der arrangerer og hjælper til ved de forskellige arrangementer i Bakkegården.

Hvad laver vi?
Vi planlægger bl.a. julefesten, sommerfesten, bedsteforældredag, forældrekaffe og arbejdsdag.

Hvornår gør vi det?
For at skabe og støtte de sociale relationer i Bakkegården og for at give vores børn nogle gode oplevelser.

Hvor kan I finde os?
Forældrerødderne kommunikere via AULA.

Vil du være med?
Vi mangler altid en hjælpende hånd!

I Silkeborg Kommune arbejder vi på at skabe den bedst mulige sammenhæng og kvalitet, når børn skal starte et nyt sted. Det betyder, at vi bruger en række tiltag, der skal sikre, at du og dit barn får så god en start som muligt.

Læs mere om Sammenhæng i børn overgange

Læs mere om overgangsplaner i Bakkegården:

Overgangsplan-for-sammenhæng-for-vuggestuebørn.pdf

Overgangsplan-for-sammenhæng-for-børnehavebørn.pdf

Overgangsplan-for-sammenhæng-til-skole.pdf

 

Forældrene er med til at gøre opmærksomme på det der undrer dem – de sætter ord på deres tanker – de stiller spørgsmål – de hjælper til med at udvikle kulturen og miljøet i hverdagen og ved arrangementer.

Forældrenes stemme er til glæde for medarbejdere, børn og hele forældrekredsen.

Forældrenes store engagement i forhold til Bakkegårdens aktiviteter - både som planlægning, deltagelse, afvikling og opsamling/oprydning, - gør at arrangementerne kan lade sig gøre.

I Bakkegården serverer vi fuldkost for vores vuggestuebørn. I børnehaven medbringer børnene selv eftermiddagsmad.

Alt om kost - Mad, måltider og motion (De officielle kostråd)

Vores fokus ligger på muligheder og den udvikling, vi gerne vil opnå. Vi er optaget af det der lykkes og vi er opmærksomme på hvordan vi italesætter tingene.

Dannelsesprocessen i vores pædagogiske praksis understøtter det enkelte barns udvikling af livsduelighed, forstået som kompetencer til kvalificeret selvbestemmelse.

Rikke Charlotte Svenningsen

Institutionsleder

+4530463703

RikkeCharlotte.Svenningsen@silkeborg.dk

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt Århusbakken-Midtbyen