Skip til hoved indholdet
  Hjem Estrupsgade 22C

Estrupsgade 22C

Velkommen i Estrupsgade 22C

Vi er en vuggestue normeret til 32 børn i alderen 0 – 3 år.

Vi hører til på Estrupsgade 22 C – med indgang i gården. Vi er en del af Børnehuset Midtbyen sammen med Skolegade 18 og Skolegade 28. Børn i Estrupsgade er sikret en børnehaveplads i Børnehuset Midtbyen.

Børnene er fordelt i aldersintegrerede grupper med faste voksne tilknyttet.

Vores hus er nyrenoveret og vi har gode fysiske rammer både inde og ude. Vuggestuen ligger bynært med nem adgang til by, kultur og natur. Vi gør stor brug af det liv byen byder på, går ture, kigger på skulpturer og bykunst vi har nem adgang til skov og vand vi tager på biblioteket og bruger i det hele taget vores nærmiljø.

Vi har en dejlig stor legeplads med store træer, hvor vi rigtig kan følge årets gang. Her er god plads til at gynge, lege, gå og løbe, køre på cykler og lege med sand. Vi er stort set ude alle dage, hvor vi sanser og mærker sol, vind og de skiftende temperaturer.


Læs mere om Estrupsgade 22C

Vi lægger vægt på tidlig tilknytning
Det betyder at fra den dag jeres barn er tilbudt en plads (ca.2 måneder før opstart) i vuggestuen er I velkommen på vores besøgsformiddage mandage 9.45 – 10.30. I den forbindelse vil I modtage en velkomstmail fra Estrupsgade.

Vi ved at det har stor betydning for barnet, at det får mulighed for at lære os og de nye omgivelser at kende. Barnet skal opleve og vænne sig til nye lyde, rummene, duftene, børn og voksne. Derfor opfordrer vi jer til at komme på flere små besøg inden egentlig opstart i vuggestuen.

Når vi nærmer os den dato hvor jeres barn skal starte i Estrupsgade, vil vi aftale tid med jer til en opstartssamtale. Her vil vi have en dialog med fokus på jeres barn. Samtalen vil vare ca.3/4 t. Her vil vi også aftale hvornår og hvordan egentlig opstart kan forløbe.

Opstart i vuggestuen

Vi foreslår

 • At mor/ far er med de første dage
 • At barnet langsomt vænnes til at være her alene
 • At barnet den første tid ikke har for lange dage

Det er et stort arbejde for et barn at lære at være hjemmefra alene, men også en udfordring af de gode. Aftal på stuen hvordan jeres opstart bliver mest tryg for alle parter.

Vores råd til forældre er:

 • At give dig tid, så barnet når at indstille sig på at være i vuggestue
 • At lave en rytme i afleveringen hver dag, så barnet ved hvornår det er farvel-tid
 • At gøre dig klart på forhånd hvornår du skal gå og du afleverer barnet 
 • Kun at sige farvel og vinke én gang

Hvis du har brug for at vide hvordan dit barn har det i løbet af dagen er du velkommen til at ringe eller sende en besked på Aula. Vi ringer eller skriver også til dig, hvis vi har brug for det.

Det er vigtigt at samarbejdet mellem hjem og vuggestue har karakter af dialog – båret af gensidig tillid og respekt. Vuggestuen skal kunne rumme de mange forskellige familier med deres individuelle normer og levevis og samtidig skal forældrene acceptere at vuggestuen repræsenterer et fællesskab.

Det er vigtigt at børn og forældre oplever vuggestuen som en forlængelse og udvidelse af hjemmet. Børnene skal i vuggestuen tilbydes oplevelser der giver trivsel, udfordring og udvikling.

Daglig kontakt
Det er en god idé altid at snakke med personalet ved aflevering og afhentning. Nogle dage er der måske meget at fortælle, og andre dage kun en kort besked. Men kontakten er vigtig i vores samarbejde.

Personalet vil altid gerne snakke med forældrene og opfordrer forældrene til selv at henvende sig, hvis vi ikke gør det. Det kan dog godt være at vi henviser til en kollega eller evt. senere tidspunkt, hvis vi er optaget af noget sammen med børnene. Forældre er altid velkomne til at ringe eller skrive en besked i Aula.

I vores samarbejde med jer kan vi tilbyde

 • Dialog og ærlighed
 • Tillid og tryghed
 • Fleksibilitet 
 • Mulighed for at finde løsninger til gavn for det enkelte barn og familie

Husk: Dit barn spejler sig i dig. Hvis du er glad og tryg ved vuggestuen, smitter det!

Tøj i vuggestuen

Vuggestuebørn skal kunne bevæge sig. Bevægelse er en stor del af børnenes dag, hvor de undersøger deres omgivelser, leger og eksperimenterer, derfor anbefaler vi løst siddende tøj med plads til udfoldelse. I samarbejde med personalet finder I ud af hvad der er det bedste tøj at medbringe i vuggestuen alt efter årstid og barnets udvikling.

Hvert barn har et rum til skiftetøj og garderobe til overtøj.

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning på følgende dage:

 • De 3 hverdage før påske
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Uge 28-29-30 i sommerferien
 • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Ovenstående dage vil pasning blive tilbudt i et af børnehusene i ÅMS, her samles alle børn med et pasningsbehov og der vil være personale fra de forskellige børnehuse.

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Læs mere om fælles feriepasning og lukkedag

I Silkeborg Kommune arbejder vi på at skabe den bedst mulige sammenhæng og kvalitet, når børn skal starte et nyt sted. Det betyder, at vi bruger en række tiltag, der skal sikre, at du og dit barn får så god en start som muligt.

Læs mere om Sammenhæng i børn overgange

Læs mere om Overgangsplan i Estrupsgade

Forældrene er med til at gøre opmærksomme på det der undrer dem – de sætter ord på deres tanker – de stiller spørgsmål – de hjælper til med at udvikle kulturen og miljøet i hverdagen og ved arrangementer.

Forældrenes stemme er til glæde for medarbejdere, børn og hele forældrekredsen.

Forældrenes engagement i forhold til aktiviteter - både som planlægning, deltagelse, afvikling og opsamling/oprydning, - gør at arrangementer kan lade sig gøre.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med forældre både i uformelle rammer som ved aflevering og afhentning og i formelle rammer som aftalte samtaler om et barn.

For os er forældre en vigtig medspiller i trivsel og udvikling af et barn.

I Estrupsgade tilbydes børn morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Madplan for frokost kan ses på tavle i garderobe.

Formiddagsmad har barnet selv med i en madpakke.  I kan spørge personalet om råd i forhold til indhold af denne formiddagsmad. Vi opfordrer til at maden kan håndteres af barnet i forhold til barnets alder og barnets færdigheder.

Lone Meier

Daglig leder

+4520354125

Lone.Meier@silkeborg.dk

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt Århusbakken-Midtbyen