Skip til hoved indholdet
  Hjem Arnen

Arnen

Velkommen til vuggestuen Arnen

Vi bor på Åhavevej 48 i Silkeborg i en gammel, hyggelig villa med to etager og kælder. Vi har 32 børn i alderen 0-3 år, som er fordelt på tre stuer.

Vi er en midtby-institution tæt på naturen. Vi tager på ture til f.eks Indelukket, havnen, Aqua, skoven, museer, bibliotek , byen osv.

Vi har udsigt over Gudenåen og har nogle dejlige udendørsfaciliteter. En stor legeplads i haven, hvor der er mulighed for at udvikle børnenes motoriske færdigheder og en lille gård med sandkasse, hyggekroge, cykler og legetøj.

Vores udendørsfaciliteter må gerne bruges udenfor vuggestuens åbningstider.

Vi tager også gerne tid til en rundvisning i huset for evt. nye brugere. Ring og aftal en tid med os.

Læs mere om Arnen

Det er vigtigt at samarbejdet mellem hjem og vuggestue har karakter af dialog – båret af gensidig tillid og respekt. Vuggestuen skal kunne rumme de mange forskellige familier med deres individuelle normer og levevis og samtidig skal forældrene acceptere at vuggestuen repræsenterer et fællesskab.

Det er vigtigt at børn og forældre oplever vuggestuen som en forlængelse og udvidelse af hjemmet. Børnene skal i vuggestuen tilbydes oplevelser der giver trivsel, udfordring og udvikling.

Vi lægger vægt på tidlig tilknytning

Det betyder at fra den dag jeres barn er tilbudt en plads (2 måneder før opstart) i Arnen er I velkommen til vore besøgsformiddage fredage 9.45 – 10.45. I den forbindelse vil I modtage en velkomstmail fra Arnen

Vi ved at det har stor betydning for barnet, at det får mulighed for at lære os og de nye omgivelser at kende. Barnet skal opleve og vænne sig til nye lyde, rummene, duftene, børn og voksne.

Derfor opfordrer vi jer til at komme på mange små besøg inden egentlig opstart i vuggestuen.

Når vi nærmer os den dato hvor jeres barn skal starte i Arnen, vil vi aftale tid med jer til en opstartssamtale. Her vil vi have en dialog med fokus på jeres barn. Samtalen vil vare ca. ½ t. Her vil vi også aftale hvornår og hvordan egentlig opstart kan forløbe.

Opstart i Arnen

Vi foreslår

 • At mor/ far er med nogle dage i starten
 • At barnet langsomt vænnes til at være her alene
 • At barnet den første tid ikke har for lange dage

Det er et stort arbejde for et barn at lære at være hjemmefra alene, men også en udfordring af de gode. Aftal på stuen hvordan jeres opstart bliver mest tryg for alle parter.

Vi ved, det kan være svært at aflevere sit barn til andre.

Vores råd til forældre er

 • At give dig tid, så barnet når at indstille sig på at være i vuggestue
 • At lave en rytme i afleveringen hver dag, så barnet ved hvornår det er farvel-tid
 • At gøre dig klart på forhånd hvornår du skal gå og du afleverer barnet 
 • Kun at sige farvel og vinke én gang

Hvis du har brug for at vide hvordan dit barn har det i løbet af dagen er du velkommen til at ringe eller sende en sms. Vi ringer eller skriver også til dig, hvis vi har brug for det.

Daglig kontakt
Det er en god idé altid at snakke med personalet ved aflevering og afhentning. Nogle dage er der måske meget at fortælle, og andre dage kun en kort besked. Men kontakten er vigtig i vores samarbejde.

Personalet vil altid gerne snakke med forældrene og opfordrer forældrene til selv at henvende sig, hvis vi ikke gør det. Det kan dog godt være at vi henviser til en kollega eller evt. senere tidspunkt, hvis vi er optaget af noget sammen med børnene. Forældre er altid velkomne til at ringe eller skrive en besked i Aula.

I vores samarbejde med jer kan vi tilbyde

 • Dialog og ærlighed
 • Tillid og tryghed
 • Fleksibilitet 
 • Mulighed for at finde løsninger til gavn for det enkelte barn og familie

Husk: Dit barn spejler sig i dig. Hvis du er glad og tryg ved vuggestuen, smitter det!

Vi har 32 børn i alderen 0-3 år, som er fordelt på tre stuer. Vi er 10 ansatte, derudover har vi en kostansvarlig og en husassistent.
I stueplan er de yngste børn 0-2 år: Hos Mariehønsene er der 8 børn og hos Humlebierne er der 11 børn.
På første sal er de ældste børn 2 – 3 år: hos Sommerfuglene er der 13 børn

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ændring i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse og ændring af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden.

Læs mere om udmeldelse og ændring af moduler af moduler

Tøj i vuggestuen

Vuggestuebørn skal kunne bevæge sig. Bevægelse er en stor del af børnenes dag, hvor de undersøger deres omgivelser, leger og eksperimenterer, derfor anbefaler vi løst siddende tøj med plads til udfoldelse. I samarbejde med personalet finder I ud af hvad der er det bedste tøj at medbringe i vuggestuen alt efter årstid og barnets udvikling.

Hvert barn har et rum til skiftetøj og garderobe til overtøj.

Dagsrytme i Arnen:

Vuggestuen åbner kl. 6.30 mandag-torsdag og kl. 7.00 fredag, vi åbner altid i underetagen.
Vi serverer morgenmad ca. kl. 7.30 og omkring kl. 8.00 går sommerfuglene ovenpå.
Kl. 9 er der formiddagsmad, hvor de medbragte madpakker spises, der er samling gruppevis med sangkuffert, fokusord eller lign.
Kl. 11.00 serveres frokost - herefter lægges de fleste børn til at sove. Børn der sover to gange, er typiske vågne i dette tidsrum.
Efter middagslur får børnene eftermiddagsmad ca. kl. 14 – det være sig brød og frugt/ grøntsager.
Sidst på eftermiddagen omkring kl. 15.15 samles vi enten på legepladsen eller på en af stuerne frem til vuggestuen lukkes.

Udeliv:

Året rundt er naturen fyldt med dejlige oplevelser i børnehøjde.

Børnene får masser af frisk luft, får stimuleret de forskellige sanser, der er plads til at lege og tumle, de bliver motorisk stærke, mere robuste fysisk, stimuleres kreativt og får socialt samvær på en dejlig måde og så giver det god appetit at være ude.

Vi ser på spindelvæv, rislende vand, is på vandpytter, flotte kastanjer, smådyr der kravler, smager på brombær og leger i bunker af visne blade.
Vi ser ænder og fugle, ser både der sejler på søen og så snart der er store maskiner der graver, så standser vi op nyder oplevelsen og snakker om hvad de laver. Toget er også spændende, det ser vi tit og går på banegården for at opleve alle lydene og mærker suset når toget kommer forbi.

I Arnen lægger vi vægt på:

 • Gode børnefællesskaber
 • Nærvær
 • Børn i bevægelse
 • Børn der mestrer livet og er robuste
 • Den røde tråd i barnets liv

Leg er en stor del af børns liv, vi ser leg som grundsten for børns læring, dannelse og udvikling. Leg vægtes højt fordi leg og læring går hånd i hånd og ikke kan skilles ad.
Vi lægger stor vægt på at have glade og harmoniske børn, der er i stadig udvikling.
Børnene skal have tid og mulighed for at sanse og forstå deres omgivelser – gennem udfordringer og oplevelser.

Vi tilstræber:

 • At tage afsæt i ligeværdighed, men samtidig handle ud fra bevidsthed om de enkelte børns forskelligheder
 • At børnene trives og oplever tryghed, selvværd, glæde og respekt
 • At give børnene de bedste muligheder for selv-/medbestemmelse, idet vi har tiltro til deres kompetencer. Derfor vil vi som voksne arbejde på at forstå og støtte børnene, når de på deres forskellige måder giver udtryk for behov og ønsker.

I Arnen er vi overbeviste om at vores arbejde bedst lykkes hvis det foregår i en varm, afslappet og gerne munter atmosfære. Det skaber tryghed for både børn og voksne.

Januar:
Laver vi kreative ting med børnene nu hvor der er tomt efter julepynten er væk

Februar / Marts:
Fastelavnsfest: Sommerfuglene (de ældste børn) inviterer til fastelavnsfest for husets børn.
Børnene klædes ud (gerne hjemmefra) og vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Marts / April:
Forårs- og påskeaktiviteter.

Maj:
Bedsteforældredag, hvor vi planter blomster.

Juni:
Skt Hans
Sommerfest: Børn, forældre og personale hygger sig i haven til fællesspisning. Hver familie medbringer en ret til det store fælles tag-selv-bord og vuggestuen giver kaffe/the og kage.

Oktober:
Forældremøde: En aften med orientering fra leder, Husråd og valg til den fælles bestyrelse. Personalet fortæller om dagligdagen, viser billeder/film osv. Denne aften er der også god mulighed for en snak med de andre forældre.

November:
Lysfest

December:
Julefrokost: Børn og personale holder julefrokost i vuggestuen med dejlig traditionel julemad.
Vi synger og hygger og alt syder af julespænding.
Vi er i kirke til vuggestuejul.

Fællesdage:
Sidste fredag i måneden fra marts - september.

I 1928 åbnede Silkeborg Husholdningsskole Vuggestuen Arnen, som en del af husholdningsskolen.

De unge piger der var på husholdningsskole, kunne i Arnen lære at pleje og passe spædbørn. Barneplejen var en del af uddannelsen på skolen.
Arnen blev senere selvejende, dog stadig med tilknytning til husholdningsskolen. Dette gav sig blandt andet udtryk i at bestyrelsen bestod af repræsentanter fra skolen, de politiske partier og forældre i Arnen, samt repræsentanter fra Arnens personale.

Først i 1990'erne blev Arnen kommunal og har siden haft sin egen bestyrelse, bestående af repræsentanter fra forældre og personalet.
I den forbindelse ophørt praktikken af elever fra skolen.

Husholdningsskolen havde fra 1982 egen vuggestue, Arnen, hvor eleverne lærte barnepleje. Billedet er fra 1952.

Husholdningsskolen 1930. Vuggestuen Arnen, de to sammensmeltede villaer og den store tilbygning fra 1929-30 mod nordøst.

Lone Meier

Daglig leder

+4520354125

Lone.Meier@silkeborg.dk

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt Århusbakken-Midtbyen