Vi modtager ikke syge børn i institutionen.

Barnet er sygt, hvis dets almentilstand er påvirket og barnet ikke kan indgå i institutionens hverdag.

Besked til institutionen

Vi skal have besked, hvis barnet er sygt og derfor ikke kommer i institutionen.

Klar igen?

Hvornår er barnet igen parat til at komme i institution, vurderes ud fra om:

  • Barnet spiser og drikker normalt
  • Barnet ikke har temperaturforhøjelse
  • Barnet har fået sit normale humør igen
  • Barnet interesserer sig for leg
  • Barnet kan følge den normale hverdag i institutionen

Medicin

Medicingivning bør så vidt mulig foregå i hjemmet udenfor det tidsrum barnet er i pasning, lægeordineret medicin kan i særlige tilfælde gives til kronisk syge børn eller børn med længerevarende sygdom efter instruktion fra forældre til personalet

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børn og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.