Børns sygdom og fravær

Sådan skal du forholde dig ved sygdom hos dit barn.

Vi modtager ikke syge børn i institutionen.

Barnet er sygt, hvis dets almentilstand er påvirket og barnet ikke kan indgå i institutionens hverdag.

Besked til institutionen

Vi skal have besked, hvis barnet er sygt og derfor ikke kommer i institutionen.

Klar igen?

Hvornår er barnet igen parat til at komme i institution, vurderes ud fra om:

  • Barnet spiser og drikker normalt
  • Barnet ikke har temperaturforhøjelse
  • Barnet har fået sit normale humør igen
  • Barnet interesserer sig for leg
  • Barnet kan følge den normale hverdag i institutionen

Medicin

Medicingivning bør så vidt mulig foregå i hjemmet udenfor det tidsrum barnet er i pasning, lægeordineret medicin kan i særlige tilfælde gives til kronisk syge børn eller børn med længerevarende sygdom efter instruktion fra forældre til personalet

Sundhedsstyrelsen - smitsomme sygedomme hos børn og unge.