Pædagogiske lærerplaner

Det er daginstitutionens pædagogiske personales opgave at støtte, lede og udfordre børnene.

Vores opgave består i at planlægge en alsidig hverdag, under hensynstagen til det enkelte barns behov, således at alle børn får mulighed for at udvikle sig til glade, trygge og selvstændige børn med et godt selvværd.

Vi opfatter læring som en udviklings- og dannelsesproces for både børn og voksne.

Udvikling og dannelse foregår efter vores opfattelse i et menneskeligt fællesskab, hvor vi som professionelle voksne skal være vores etiske ansvar bevidst.

Det pædagogiske arbejde kræver nærværende og engagerede voksne som er bevidste om, at være rollemodeller for børnene. At give børnene anerkendelse og medbestemmelse.

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som skal forholde sig til seks hovedtemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling 
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science 
  • Kultur, æstetik og fælleskab 
  •  

Læs Daginstitutionen Århusbakken-Midbyen og Specialområdets læreplan.