Inklusion

Målet for arbejdet med inklusion er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune bliver inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.

"Børn har ret til at være en del af fællesskabet! Men hvorfor er inklusion vigtig? Det er det fordi nyere forskning viser, at børn bedre trives og
lærer nye ting, hvis de tidligt deltager i mange forskellige fællesskaber. Hvorimod børn, som ikke får mulighed for at være med i fællesskabet, senere i livet har svært ved at få en uddannelse og få et arbejde. Derfor handler inklusion om at give alle børn de bedste muligheder for at lare
sig så godt som muligt.”

Citat fra: ”Inklusion – at være en betydningsfuld del af et fællesskab”, folder til forældre om inklusion, Silkeborg Kommunes hjemmeside. 

I Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen har vi en bred erfaring med inklusion, som en naturlig del af de forskellige børnehuses hverdag. Vi arbejder ofte på tværs af børnehusene og udveksler erfaringer i et fagligt forum, således at vi kan give børnene de rette muligheder for at være en del af forskellige fællesskaber.

For at fremme inklusionsprocessen i daginstitutionerne i Silkeborg Kommune er der i hver af kommunens daginstitutioner ansat inklusionspædagoger, som har deres daglige gang i de forskellige børnehuse. Inklusionspædagogernes arbejde er, at støtte det pædagogiske personale i arbejdet med inklusion og børnefællesskaber – dette kan foregå gennem sparring med personale, observationer, aktiv deltagelse i en børnegruppe, etc

Silkeborg Kommune har med henblik på at højne det tværfaglige samarbejde i institutionerne også udarbejdet et mindset for inklusion, således at vi som fagpersoner arbejder indenfor en fælles ramme og forståelse.

Læs Silkeborg Kommunes mindset for inklusion.