Forældrerødderne

Hvert børnehus har forældrerødder. Forældrerødderne består af forældrevalgte forældrerepræsentanter og få medarbejderrepræsentanter.

Forældrerøddernes funktion er, at være medskaber af kultur- og samværsarrangementer samt støtte op om de enkelte børnehuses aktiviteter i løbet af året.

Der er udarbejdet en fast dagsorden og bestyrelsen har mulighed for at lade temaer være til debat ved forældrerødderne. Tillige kan emner der drøftes ved forældrerødderne viderebehandles i Bestyrelsen.

Forældrerødderne drives af forældrenes lyst og engagement - til glæde for alle.