Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet består af fem børnehuse: Akacien, Arnen, Bakkegården, Kernehuset, Skolegades Børnehave og Solsikken, hvoraf 4 ligger inde i Silkeborg midtby og en i Resenbro. Alle børnehusene ligger tæt ved skov og vand.

ÅMS er en mangfoldig institution, og det betragter vi som vores styrke

Trivsel er nøglen til al udvikling og læring, derfor arbejder vi målrettet i ÅMS på, at alle børn skal trives, uanset baggrund og forudsætninger

I ÅMS har det at være barn værdi i sig selv.

Børn lærer hele dagen, også gennem leg. I leg øves f.eks. kommunikation, selvregulering, opmærksomhed, konfliktløsning og meget mere.

Vi giver børnene mulighed for at fornemme fællesskabet gennem forskellige former for samling. I børnefællesskabet lærer børnene at vente på tur, lytte, holde fokus og få øje på andre børn.

Medindflydelse og medinddragelse er nøgleord i den pædagogiske praksis i ÅMS. Vi hjælper børnene til at kunne begå sig bedst muligt i samfundet, uanset forudsætninger.

I det psykiske læringsmiljø giver vi mulighed for at skabe trygge og tillidsfulde relationer, hvor børnene kan være sig selv. Børnene skal opleve sig set og forstået i forhold til de krav, vi stiller dem. De skal føle sig værdifulde og opleve at deres initiativer er noget værd. Børnene skal føle sig inddraget i hverdagen og opleve, at der er tid til at øve sig, også når ting er svære. Den voksne udviser rummelighed og forståelse samt støtter og anerkender mestring.